Sala spotkań na 8 osób

1 godzina – 50 zł netto
4 godziny – 180 zł netto
8 godzin – 350 zł netto

sala spotkań Mokotów

Zapewniamy w cenie:

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

+ 48 518 339 484

kontakt@copoint.pl

Sprawdź wolne terminy:

Zasady rezerwacji:

  • jako potwierdzenie rezerwacji wystarczy podać nam dane do wystawienia faktury i nazwisko osoby prowadzącej spotkanie
  • płatność następuje gotówką w dniu spotkania
  • przy dokonywaniu rezerwacji nie pobieramy zaliczki, jednak w przypadku nie odwołania rezerwacji lub odwołania później niż na 2 dni przed terminem rezerwacji zastrzegamy możliwość obciążenia wynajmującego salę karą umowną w wysokości 50% wartości usługi